Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

THE BEST ALBUMS OF 2015 : No 7 Hot Chip - Why Make Sense ?


https://youtu.be/EHeY6JzXWKE?list=PLZqsyBiYZFQ30eTy4ms4IOzMtRTi7KsbD

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015